ภาพอนาคตกรุงเทพฯ 2020 วิกฤต หรือ โอกาส

อนาคตใน 12 ปีข้างหน้า คือปี พ.ศ.2563 หรือ ค.ศ.2020 ที่กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาส ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ โดยกรุงเทพฯ ในปี 2020 จะเผชิญหน้ากับกรเปลี่ยนแปลงใน 6 เรื่องใหญ่ ๆ อันได้แก่
กรุงเทพฯ มีแนวโน้มเป็นเมืองขยะพิษ คนกรุงเทพฯจะต้องเผชิญกับldquo;ภูเขาขยะอิเล็กทรอนิกส์rdquo; หากวันนี้ยังไม่เปลี่ยนวิธีการจัดการกับขยะพิษ ขยะพิษจะเหลือสะสมกว่า 3 หมื่นตัน ปะปนอยู่กับขยะทั่วไป อาจเกิดกองขยะพิษข้างบ้านส่งผลให้เป็นโรคร้ายได้
กรุงเทพฯ มีแนวโน้มเป็นเมืองน้ำท่วมขังและเกิดโรคระบาด ข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือระบุว่า กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมขังในอนาคต เมื่อน้ำท่วมขัง บวกกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ย่อมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นหนู แมลงสาบ ยุง แมลงวัน ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
กรุงเทพฯมีแนวโน้มเป็นเมืองข้อกลางเชื่อมเศรษฐกิจจีน-อินเดีย ตั้งแต่ปี 2006-2020 การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีของจีนและอินเดียจะเติบโตสูงเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของโลก ทำให้ในปี 2020 กรุงเทพฯ มีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้รองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น
กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองผู้สูงอายุ อีก 12 ปี จำนวนผู้สูงอายุในกรุงเทพฯจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว คาดว่ามีผู้สูงอายุที่ยากจนเข้าข่ายรับเบี้ยยังชีพ ถึง 270,200 คน ซึ่งทำให้ กทม.ต้องใช้งบ เพิ่มกว่าปัจจุบันกว่าร้อยเท่า ระบบสวัสดิการสังคมอาจพัง หากไม่มีเงินสะสมเข้ากองทุนเพียงพอ
กรุงเทพฯ จะมีสภาพเหมือนโดนัทบิดเบี้ยว การขยายตัวในอนาคต เมืองจะมีลักษณะเหมือนโดนัทสอดไส้ที่บิดเบี้ยว โดยตรงกลางจะอัดแน่นด้วยธุรกิจและการค้าที่จะแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเหลือที่อาศัยอยู่น้อย การจราจรจะติดขัดมากขึ้น เพราะคนเข้ามาทำงานใจกลางเมือง ยิ่งหากมีการสร้างรถไฟฟ้าพร้อม ๆ ทุกสายทำให้การจราจรติดขัดยิ่งกว่าช่วงนี้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นภูมิแพ้ สถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นปีละ 10% โดยคนกรุงเทพฯ มีอัตราผู้ป่วยภูมิแพ้สูงถึง 50% ของทั้งประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีการบริหารจัดการให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดขึ้น
แนวโน้ม 6 ด้าน ที่มีโอกาสต้องเผชิญในอีก 12 ปีข้างหน้านี้ เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้เพื่อนำพากรุงเทพฯ สู่เมืองที่น่าอยู่ ติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกในปี ค.ศ. 2020
0
เผยแพร่: 
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
เมื่อ: 
2008-07-18