ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

คุณรัตนบุรี อติศัพท์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ รับมอบกระเช้าจาก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของสถานีฯ (11 ก.ค.2550)