การศึกษา

0
0

.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ลอว์เรนซ์ เบนส์ (Lawrence Baines) ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษามหาวิทยาลัยโตเลโด (University of Toledo) มลรัฐโอไฮโอ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจดังนี้
0
ประเด็นความขัดแย้งการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา ได้กลายเป็นวิกฤตที่บานปลาย ปะทุรุนแรงขึ้น ล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ ครูมัธยมทั่วประเทศรวมตัวชุมนุม ผลักดันให้แยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาออกมาเพื่อดำเนินการด้านการมัธยมโดยเฉพาะ
0
0
0

สมาคมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Association of University Administrators) ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสัมมนาเมื่อต้นเมษายน ค.ศ.2008 ประเด็นหลักที่พูดถึงในการสัมมนานี้คือ มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมากเกินไป
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญออกอากาศในรายการวิทยุ “โลกกว้าทางการศึกษา” สนทนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ได้งาน ทางสถานีวิทยุ คลื่น FM 92 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 18.00-18.30 น.
0
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญออกอากาศ ในรายการ “คิดเป็นก้าวเป็น กับ ดร.จีระ” สนทนาเรื่อง Human Capital กับการพัฒนาการศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์ UBC 08 เมื่อ วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 22.00-22.50 น.
0