การศึกษา

ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐหันมากวดวิชากันมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้นักศึกษาหันไปเรียนเพิ่มจากสถาบันกวดวิชา คือ การวางรากฐานและการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการศึกษาขึ้นพื้นฐานยังไม่ดีพอ ประกอบกับระบบแอดมิชชั่นได้คัดกรองเอานักศึกษาที่ไม่มีความสามารถในการเรียนสาขาวิชานั้นจริง ๆ ซึ่งเป็นปัญหามากในคณะหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก ภายใต้ความคาดหวังและการเฝ้ามองการทำงานของนายบารัคว่า จะสามารถกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสหรัฐฯ และโลกได้หรือไม่ แต่ถึงกระนั้นโอบามายังให้ความสำคัญกับปัญหาใหญ่อีกประการที่สำคัญ การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของสหรัฐฯ ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก ภายใต้ความคาดหวังและการเฝ้ามองการทำงานของนายบารัคว่า จะสามารถกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสหรัฐฯ และโลกได้หรือไม่ แต่ถึงกระนั้นโอบามายังให้ความสำคัญกับปัญหาใหญ่อีกประการที่สำคัญ การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของสหรัฐฯ ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและเพิ่มความสามารถแข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญและเร่งเครื่องพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

kriengsak@kriengsak.com, http://

ภาคเอกชนเป็นภาคีสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐ โดยปีการศึกษา

อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม พ

ครูเอกชนประสบปัญหาเรื่องใบประกอบวิชาชีพ