February 2022

ข้อเสนอการสร้างงานในวิกฤติ COVID

วิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วง คือ การว่างงานและการลดลงของรายได้ของผู้คนจำนวนมาก

พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา คำตอบสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

“ปัจจุบันการศึกษาของโลกกำลังก้าวสู่สังคมความรู้แต่การศึกษาของไทยเรายังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดังกล่าว ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคสังคมความรู้อย่างแท้จริงการจะเข้าสู่ยุคดังกล่าว ผู้เขียนมีความคิดว่าต้องเกิดการปฏิวัติความคิดขนานใหญ่ทั้งประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาของจริง” 

'ยุทธศาสตร์หัวเข็มขัด' เพื่อไทยได้ประโยชน์สูงสุด ในการร่วมมือกับจีน

บนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีน ไทยมีความพร้อมขนาดไหน ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีน และหากไทยร่วมมือในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) นี้จริง ไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?