May 2015

รายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ประเด็น "สร้างเจ้าพระยาเป็น landmark 'พัฒนา' หรือ 'ทำลาย' "

รายการ"เถียงให้รู้เรื่อง" ของโทรทัศน์ช่อง TPBS  ประเด็น "สร้างเจ้าพระยาเป็น landmark 'พัฒนา' หรือ 'ทำลาย' " ที่ออกอากาศเมื่อวานนี้ ผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้

สัมภาษณ์รายการต่างคนต่างคิด ตอน "โรฮีนจา เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด" สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล อัมรินทร์ ทีวี

รายการต่างคนต่างคิด ตอน "โรฮีนจา เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด" ที่ออกอากาศไปเมื่อวาน ผมได้เสนอแนวคิดทางออกและแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ไว้หลายแนวทาง จึงนำ link รายการมาให้ดูครับ สำห