May 2015

รายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ประเด็น "สร้างเจ้าพระยาเป็น landmark 'พัฒนา' หรือ 'ทำลาย' "

รายการ"เถียงให้รู้เรื่อง" ของโทรทัศน์ช่อง TPBS  ประเด็น "สร้างเจ้าพระยาเป็น landmark 'พัฒนา' หรือ 'ทำลาย' " ที่ออกอากาศเมื่อวานนี้ ผมได้แสดงความคิดเห็นเ

สัมภาษณ์รายการต่างคนต่างคิด ตอน "โรฮีนจา เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด" สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล อัมรินทร์ ทีวี

รายการต่างคนต่างคิด ตอน "โรฮีนจา เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด" ที่ออกอากาศไปเมื่อวาน ผมได้เสนอแนวคิดทางออกและแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ไว้หลายแนวทาง จึงนำ link ราย

เห็นแก่งาน ต้อง 'ไม่' เห็นแก่ตัว

     คนดี คือ คนที่เห็นแก่ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัว

เสริมมารยาทเพื่อสร้างเสน่ห์ให้ลูก

วันสำคัญวันหนึ่งในเดือนเมษายนของทุกปี คือ วันครอบครัว ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายน เป็นวันที่หลายครอบครัวถือโอกาสวันหยุดสงกรานต์กลับไปเยี่ยมคุณพ่อ คุณแม่

ก้าวไม่พลาด หากเรียนรู้

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า "คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คือ คนที่ไม่เคยทำอะไรใหม่เลย" (Anyone who has never made a mistake has never tried anything ne