March 2013

สิงคโปร์?รัฐนักเรียนทุน


     วิสัยทัศน์การพัฒนาคนเป็นกุญแจหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์ จากประเทศเล็ก ยากจน ที่มีประชากรและทรัพยากรจำกัด

     ให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นผู้เล่นในเวทีระดับโลก (Global Player) ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ 2 แห่งที่ถูกจัดอันดับให้มีคุณภาพติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ส ไฮเออร์ เอดูเคชัน (The Times Higher Education) ปี ค.ศ. 2012 - 2013 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) อยู่ในอันดับที่ 29 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) อันดับที่ 86

เทปบันทึกรายการ เสวนา Spring Views - หุ้นผันผวน ใครได้ใครเสีย ?

เทปบันทึกรายการ เสวนา Spring Views - หุ้นผันผวน ใครได้ใครเสีย ?

กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอาเซียนได้หรือไม่? (1)


แหล่งที่มาของภาพ : http://122.155.0.199/jabchai/images_joke/3656/3656-1.jpg

หลังจากศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง พ่อเมืองคนใหม่ของ กทม.มีความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน แต่ความรับผิดชอบที่ผู้ว่า กทม.ไม่ควรละเลย คือการพัฒนา กทม.ให้มีความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ จะทำอย่างไรให้กรุงเทพฯกลายเป็นเมืองหลวงของอาเซียน

เมื่ออาเซียนรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะกลายเป็นเมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของภูมิภาคและมีชายแดนติดกับประเทศสมาชิกของอาเซียนมากที่สุด โดยกรุงเทพฯมีโอกาสเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในหลายด้าน ดังต่อไปนี้

กล้าถาม และถามให้เป็น

 

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

กุญแจดอกหนึ่งที่ช่วยเปิดประตูความสำเร็จได้ นั่นคือ การถามในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ "ปิดประตู" การพัฒนาตนเองในการทำงาน ถ้าเราไม่มั่นใจในคำสั่งงาน แต่ไม่กล้าถามหัวหน้าย่อมเท่ากับ "เปิดประตู" ความล้มเหลวรอไว้ให้กับตนเอง

ในการสนทนา ถ้าเราฟังอย่างเดียว พยักหน้ารับทุกอย่างแม้ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่สื่อสาร แต่เรากลัวขัดจังหวะ ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ "จบการสนทนา" ตั้งแต่วินาทีที่เราไม่เข้าใจแล้ว

Nation Branding in the 21st Century (2)

     Last time, I have partially written about ?Nation Branding in the 21st Century? which was a topic I spoke at International Conference on marketing or IBA-ICM2012 hosted by Institute of Business Administration in Karachi, Pakistan. This week, I will explain more about the topic.

 
Sources : http://www.lithium.com/conference/linc2011/images/linc11_brand_nation_knowledge_wall.jpg

BRICKSJAM: Integration to create new balance in the world

     I was invited to be a key note speaker at the 3rd World Chinese Economic Forum, "Linking East and West in a Globalized Wo