January 2013

รำคาญ..ลำเค็ญ

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

หากเราเกิดความรู้สึกรำคาญการกระทำบางอย่างของเพื่อนร่วมงาน เราจะจัดการอย่างไร?

อย่าเก็บความรำคาญไว้ เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆก็ ตามที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เช่น เพื่อนโต๊ะข้างๆชอบเคาะปากกาบนโต๊ะเวลาทำงาน เสียงเดินดังๆเป็นจังหวะของพนักงานหญิงที่ใส่ส้นสูง เสียงโทรศัพท์ที่ดังเกินไป หรือเสียงพูดโทรศัพท์แบบไม่เกรงใจคนรอบข้าง ฯลฯ

สหราชอาณาจักรกับความมั่นคงไซเบอร์

ยุคที่โลกเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ โลกไซเบอร์ที่ติดต่อเชื่อมโยงกันกลายเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามระดับชาติ กลุ่มอาชญากร กลุ่มก่อการร้าย รัฐที่ประสงค์ร้าย รวมทั้งพวกแฮคเกอร์ ต่างเห็นโอกาสและมุ่งหาประโยชน์จากโลกไซเบอร์ ในขณะที่คนจำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยคุกคามนี้

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่เพียงก่อกวนสร้างความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถถึงขั้นทำสงครามที่เรียกว่า Cyber Warfare โดยอาศัยกลุ่มคนไม่กี่คน และบางครั้งเป็นกลุ่มที่มีภาครัฐสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ดังมีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนบ่อยครั้งที่ประเทศหนึ่งกล่าวหาอีกประเทศหนึ่งว่าอยู่เบื้องหลังจากโจมตีทางไซเบอร์ หลายประเทศตื่นตัวกับการโจมตีไซเบอร์อย่างมาก

"คิดบวก" เปลี่ยนแปลงชีวิต เรื่องง่ายๆที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง

37365

แนวหน้า

คอลัมน์ : สกู๊ปแนวหน้า

 

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัว ผู้คนละทิ้งถิ่นฐานในชนบทเข้าสู่ภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในเมือง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยรายได้ที่มากกว่า ทว่าผลกระทบที่ตามมา คือ ปัญหาทางสังคมนานัปการ ทั้งการจราจรที่ติดขัด อาชญากรรม ครอบครัวที่แตกแยกเนื่องจากต่างฝ่ายต่างต้องทำงานทำให้ไม่มีเวลาให้กัน รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ ซึ่งประเด็นสุขภาพนี้หากเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายยังพอเห็นได้ชัดทำให้รักษาได้ทันท่วงที

เลือกคน 'ทำงาน' ไม่ 'ถ่วงงาน'

 

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ปลอดอคติมีใจเป็นธรรมจะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้ร่วมงานแต่ละคนอย่างมีเหตุมีผลที่เหมาะสมรองรับ หากต้องการเป็น "ผู้ถูกเลือก" ควรคำนึงถึงคุณสมบัติที่เพิ่มโอกาสการได้รับเลือกต่อไปนี้สร้างผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจการพิจารณาคนจากผลงานจะเป็นดัชนีชี้วัดด้านหนึ่งว่าบุคคลนั้นมีศักยภาพในระดับใด สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่นที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกัน ที่สำคัญผลงานที่เกิดขึ้นสะท้อนความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ในการจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และความจงรักภักดีต่อองค์กรสะสมประสบการณ์