October 2012

บทบาทของคนจีนโพ้นทะเลในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศ

ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม World Chinese Economic Forum ครั้งที่ 4 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยหัวข้อการบรรยายที่ผมได้รับมอบหมายคือ ?The Global Chinese Diaspora - Creating Wealth, Contributing to National Development?

นับตั้งแต่จีนเปิดประตูทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยมในช่วงปลายทศวรรษ 1970 การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ในระดับสูงและต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองและการทหารของโลกทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกา

ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศและการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของจีนได้รับความสนใจจากแวดวงวิชาการ และได้มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของจีน โดยปัจจัยหนึ่งที่นักวิชาการให้ความสนใจคือ บทบาทของคนจีนโพ้นทะเลหรือคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้กับจีน


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.macrobusiness.com.au/wp-content/uploads/2011/04/china_ball350_4ba7777b3fae9-300x300.jpg

Nation Branding in the 21st Century

     Recently, I spoke at the Institute of Business Administration?s International Confnation branding,BRICS,IMF,WTO,rence on Marketing, or IBA-ICM2012, in Karachi, Pakistan. Academicians from all over the world, including England, Germany, Bangladesh, Nepal and Lebanon, were in attendance. The topic of the conference was ?Contemporary Trends in Marketing", and I was invited to give a plenary speech on the first day on the topic of "Branding a Nation in the 21st Century". 

 
Sources : http://www.trainingjournal.com/assets/bb22c6f3-52a9-4490-895f-824c96b9cf41/open/lightbulb-620.jpg

สุขภาพอเมริกันชนควรพึ่งระบบตลาดหรือรัฐสวัสดิการ

 

กรุงเทพธุรกิจ

คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ชาวอเมริกันที่มีปัญหาสุขภาพมาจากคนสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย พวกด้อยสิทธิกับกลุ่มที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ คนกลุ่มแรกมักไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชน ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขคุณภาพสูง ส่วนคนกลุ่มหลังมักมีปัญหาสุขภาพจากชีวิตที่สะดวกสบายขาดการออกกำลังกาย ทุกวันนี้คนอเมริกันร้อยละ 60 มีน้ำหนักเกิน ร้อยละ 26 (หรือเท่ากับ 54 ล้านคน) เป็นโรคอ้วน

ปัจจุบันชาวอเมริกันสามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพผ่าน 3 ช่องทาง (คนอเมริกันส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ รัฐบาลเป็นผู้ประกัน บริษัทเอกชนผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกัน และซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพด้วยตัวเอง

Should the Shares of PTT and Thai Airways Be Sold?

There was interesting news recently about the government wanting to sell 2% of PTT and Thai Airways shares to the Vayupak Fund.

An Academic Spring

     The world of academic publishing was recently set in turmoil by Cambridge University mathematician, Dr Timothy Gowers whose personal blog site clarified reasons to boycott Elsevier, the publishers of more than 2000 academic journals in a wide variety of fields, many of which are top academic journals. 

     Dr Gowers, a world-known mathematician and former (Nobel Prize equivalent) Fields Medal winner, is an inspiring character whose actions have emboldened others to also take action.

"Asian Capitalism": Few Lessons for Western Countries

The United State and European countries which have been powerful nations for a long time are facing economic downturn from the economic crisis. Moreover, there are signs showing that economic momentum has already shifted gradually to many emerging countries. For example, Subramanian (2011) found that economic dominance in the 1870s was the U.S. and Western countries. In 1973, Japan replaced German in the second rank.

Sources : PFdI/AAAAAAAAA00/DZ9IN7Q_d1c/s1600/the-difference-between-capitalism-and-socialism.jpg