May 2010

การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในกรณีต่างๆ

     นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้เข้ายึดพื้น

ฟื้นสันติ ด้วยแนวคิด ?พหุเอกานิยม?

     ?โอกาสที่เราจะกลับคืนสู่ดินแดนแห่งความสงบ มีเอกภาพและสันติภาพ ยังมีความเป็นไปได้หรือไม่??