May 2009

บรรยายเรื่อง ?ผู้นำกับการพัฒนาระบบความคิด?

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์เพื่อสร่างผู้นำระดับสูงของขบวนการสหกรณ์ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการ เชิญ ศ.ดร.เกรียงศัก

บรรยายเรื่อง ?เครดิตยูเนี่ยนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ?

ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาวิชาการประจำปี เชิญ

บรรยายเรื่อง ?การคิดอย่างเป็นระบบ?

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;การคิดอย่างเป็นระบบrdquo; ให้กับข้าราชการ

บรรยายเรื่อง ?แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี?

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เชิญ ศ.

บรรยายเรื่อง ?แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2552?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง ldquo;แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2552rdquo; ให้กับสมาชิกนักธุรกิจ

บรรยายเรื่อง ?คุณภาพเด็กไทยที่คาดหวังในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง?

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง ldquo;คุณภาพเ

สัมมนาเรื่อง ?ฝ่าวิฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย...รุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมสัมมนาเรื่อง ldquo;ฝ่าวิฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย...รุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งrdquo; จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภ

เสนวนาหัวข้อ ?การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์?

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2522 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสนวน

บรรยาย หัวข้อ ?กรุงเทพศึกษา?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญบรรยาย หัวข้อ ldquo;กรุงเทพศึกษาrdquo; ให้กับนักบริหารระดับสูงในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการฝึกอบรมห

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ดัชนีหุ้นขึ้น: สัญญาณการลงทุนกำลังจะมา

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

?เพศศึกษา? เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องสอนลูก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ทำงานอย่างไรให้เข้าขากับ ?เจ้านาย?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ข้อคิดจากการประเมินผลงานผู้ว่ากทม.

การประเมินผลงานผู้ว่ากทม.100 วัน ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้บ่งชี้ว่า ม.ร.ว.

ดัชนีหุ้นขึ้น: สัญญาณการลงทุนกำลังจะมา

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ 9 มีนาคมซึ่งดัชนีอยู่ที่ 411.27 จุด จนถึงปิด

?เพศศึกษา? เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องสอนลูก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

กองทุนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ลงทุนสร้างเด็ก เรื่องด่วนที่ไม่ควรละเลย

ldquo;เป็นคนดี มีความสุขกับการเรียน และมีความภูมิใจในความเป็นไทยrdquo;

กองทุนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ

ภายใน 6 ndash; 7 ปีมานี้ท่านผู้อ่านคงได้ยินคำว่า ldquo;เศรษฐกิจนอกระบบrdquo; และ ldquo;แรงงานนอกระบบrdquo; อยู่บ่อยครั้ง แต่อาจไม่แน่ใจว่าความหม