April 2009

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ผู้นำสหรัฐฯ มุ่งพัฒนาและแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศ

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประ

ลดคอร์รัปชั่น..ทำได้ ถ้าทำจริง

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง (PERC) เปิดเผยรายงานผลสำรวจการคอร์รัปชั่นประจำปีใน 14 เขตเศรษฐก

หรือโครงการต้นกล้าอาชีพจะไปไม่ถึงดวงดาว

จากกรณีที่โครงการต้นกล้าอาชีพต้องเลื่อนการดำเนินโครงการออกไป 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากงบประมาณบางส่วนยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยยังอยู่ในช่วงการพิจา

รัฐควรกู้เงินจากต่างประเทศหรือนำเงินทุนสำรองมาใช้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสังคมด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคม

นับเป็นระยะยาวนานหลายปีที่สังคมไทยได้เริ่มมีการพูดถึงการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื

ผู้นำสหรัฐฯ มุ่งพัฒนาและแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

แนวทางช่วยคนทำงานเพื่อสังคมให้พึ่งตนเองได้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เด็กไทย... คณิตฯ-วิทย์ ร่วง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ลดคอร์รัปชั่น..ทำได้ ถ้าทำจริง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

แนวทางการทำงานเพื่อสังคมเชิงรุก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สภาฯ ของผู้แทนฯอันทรงเกียรติ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างไร เพื่อไม่เสียวินัยทางการคลัง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

รัฐบาลควรเปลี่ยนวิธีคิด: การแจกเช็คช่วยชาติหรือไม่

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

จะยกเลิกกรอบการคลังอย่างไรเพื่อไม่ลืมวินัยทางการค้า

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อขอกู้เงินเพิ่ม เพื่อนำเงินมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาษีช่วยพรรค อย่าลืมแจ้งประชาชน

แนวคิดการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่พรรคของนายทุนเป็นแนวคิดที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

อนาคตน้ำท่วม กทม.วันนี้ป้องกันหรือยัง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นหนึ่งที่ ทั่วโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญ คือ เรื่องสภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย

รู้ทัน ?โฟนอิน?

กระแสการ lsquo;โฟนอินrsquo; ของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นยุทธศาสตร์การตรึงมวลชนที่เห็นผลชัดเจนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช

วิกฤตคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผยผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พ.ศ.2549-2551 พบว่า ระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเก

?พหุเอกานิยม? ค่านิยมต้องปลูกฝังในเด็กไทย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วิกฤตคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมให้เข้มแข็งด้วยการประกอบการเพื่อสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมให้เข้มแข็งด้วยการประกอบการเพื่อสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ

"โครงการฉ่ำรักที่บ้านบางแค2"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในวัน เสาร์ที่ 4 เม.ย.