April 2009

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ผู้นำสหรัฐฯ มุ่งพัฒนาและแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศ

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นโยบายและมาตรการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป

ลดคอร์รัปชั่น..ทำได้ ถ้าทำจริง

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง (PERC) เปิดเผยรายงานผลสำรวจการคอร์รัปชั่นประจำปีใน 14 เขตเศรษฐกิจทั่วเอเชีย โดยสอบถามความเ

หรือโครงการต้นกล้าอาชีพจะไปไม่ถึงดวงดาว

จากกรณีที่โครงการต้นกล้าอาชีพต้องเลื่อนการดำเนินโครงการออกไป 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากงบประมาณบางส่วนยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายก

รัฐควรกู้เงินจากต่างประเทศหรือนำเงินทุนสำรองมาใช้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสังคมด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคม

นับเป็นระยะยาวนานหลายปีที่สังคมไทยได้เริ่มมีการพูดถึงการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผนึกกำลังกันในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเ

ผู้นำสหรัฐฯ มุ่งพัฒนาและแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

แนวทางช่วยคนทำงานเพื่อสังคมให้พึ่งตนเองได้

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

เด็กไทย... คณิตฯ-วิทย์ ร่วง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ลดคอร์รัปชั่น..ทำได้ ถ้าทำจริง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

แนวทางการทำงานเพื่อสังคมเชิงรุก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

สภาฯ ของผู้แทนฯอันทรงเกียรติ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างไร เพื่อไม่เสียวินัยทางการคลัง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

รัฐบาลควรเปลี่ยนวิธีคิด: การแจกเช็คช่วยชาติหรือไม่

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

จะยกเลิกกรอบการคลังอย่างไรเพื่อไม่ลืมวินัยทางการค้า

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อขอกู้เงินเพิ่ม เพื่อนำเงินมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาษีช่วยพรรค อย่าลืมแจ้งประชาชน

แนวคิดการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่พรรคของนายทุนเป็นแนวคิดที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พ.ศ.2548 ผมได้สื่อสารแนวคิดนี้แก่ผู้มาฟัง

อนาคตน้ำท่วม กทม.วันนี้ป้องกันหรือยัง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นหนึ่งที่ ทั่วโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญ คือ เรื่องสภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านก

รู้ทัน ?โฟนอิน?

กระแสการ lsquo;โฟนอินrsquo; ของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นยุทธศาสตร์การตรึงมวลชนที่เห็นผลชัดเจนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้ lsquo;วีดิโอลิงก์rsquo; ที่ถ่ายทอดสดทั้ง

วิกฤตคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผยผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พ.ศ.2549-2551 พบว่า ระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมข

?พหุเอกานิยม? ค่านิยมต้องปลูกฝังในเด็กไทย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

วิกฤตคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมให้เข้มแข็งด้วยการประกอบการเพื่อสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมให้เข้มแข็งด้วยการประกอบการเพื่อสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดกับการดำเนินกิจกร

"โครงการฉ่ำรักที่บ้านบางแค2"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในวัน เสาร์ที่ 4 เม.ย. 52 เวลา 13.00 - 15.00 น.