March 2009

กฎหมายครูเอกชน วิกฤตที่ต้องสะสาง

ภาคเอกชนเป็นภาคีสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐ โดยปีการศึกษา 2550 มีสถานศึกษาของภาคเอกชนทั้งหมด 3,887 แห่ง มีนักเรียน 2,405,305 คน แ

แก๊งค์เด็กซิ่ง แก้ได้ ต้องเข้าใจ

เมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 52 สน.โคกคราม จับแก๊งค์ซิ่งฝ่าด่านสกัดเลียบทางด่วนรามอินทรา และได้ชน รองสารวัตรจราจรบาดเจ็บสาหัส ตำราวจสามารถจับกุมเด็กวัยรุ่นได้ทั้ง

กม.คุกคามทางเพศภาครัฐ คิดให้ครบก่อนใช้

.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

kriengsak@kriengsak.com, http://

ควรหรือที่รัฐจะเก็บภาษีชา กาแฟ

ศ.ดร..เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

kriengsak@kriengsak.com, http://

กฎหมายครูเอกชน วิกฤตที่ต้องสะสาง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

kriengsak@kriengsak.com, http://

กม.คุกคามทางเพศภาครัฐ คิดให้ครบก่อนใช้

วันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่ทุกประเทศทั่วโลก ต่างรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสตรี ในประเทศไทยเช่นกัน ปีนี้ มีประเด็นน่าสนใจที่หลายฝ่ายผลักดันให้เกิดข

ข้อเสนอแก้ปัญหาการว่างงานปี 52

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ปกป้องลูกรักจาก ?โรคเครียด?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

การสร้างคน กลไกการรักษาความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

แจกเงิน 2,000 บาท ควรแจกอย่างไร

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

หากพูดถึงคำว่า ldquo;ผู้ประกอบการเพื่อสังคมrdquo; หรือ Social entrepreneur โดยส่วนใหญ่ทั่วไปมักจะมีมุมมองแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า หมายถึง ผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยการ