April 2008

ปกป้องลูกรักด้วย ?ทักษะความปลอดภัย?

...เด็กน้อยวัยซนพลัดตกสระน้ำหลังบ้าน ช่วยไม่ทัน ตายอนาถ

?ใจแห่งการขอบคุณ? สร้างคุณให้เป็นคนพิเศษ

แม่บ้านมาทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้

การวิจัยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนไทย*

**สรุปคำบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนไทย วันที่ 6 กันยายน 2550 ณ ห้องประ

1. Academic Background

Curriculum Vitae
Kriengsak Chareonwongsak

3. Past Professional Positions

Dr Kriengsak Chareonwongsak spent the first 20 years of his career as an academic combined with various appointed positions as advisor to various Prime Mi

4. National Government Committee Work (present, selected)

Dr Kriengsak Chareonwongsak serves on a broad variety of government committees, including university boards

5. National Government Committee Work (past, selected)

His past experience on government committees is also remarkably broad. Dr.

6. National and International NGO Committee Work (present, selected)

He is extensively involved in the non-governmental sector of Thai society.

7. National and International NGO Committee Work (past, selected)

In his desire to help the people of Thailand, Dr. Chareonwonsak has served in various public service, business, academic, and other NGOs.

8. Papers Presented at International Conferences 1998-2007 (selected)

The following list indicates the multi-disciplinary scope of Dr.

9. Thailand?s Representative at International Conferences (selected)

Dr. Chareonwonsak has represented Thailand at conferences in Asia, Europe, the Middle East, and North America.

10. CONSULTATION AND DISCUSSION WITH INTERNATIONALLY PROMINENT PEOPLE ON ECONOMIC, TRADE AND SOCIAL ISSUES

Apart from frequency formal and informal consultation and discussions with Ambassadors and member of the Diplomatic Corp.

11. Public Seminars and Training Courses (selected)

As with Dr. Chareonwongsakrsquo;s papers, his seminars reflect his multi-disciplinary approach to development.

12. Published Academic Papers (selected)

These papers reflect Dr.

13. Published Academic Papers in Thai Journals (selected)

In these papers, Dr. Kriengsak Chareonwongsak addresses current concerns facing Thailand.

14. Books (more than 150 titles currently available for sale, some of which are best sellers)

Strategic Planning, Public Policy and Long Term National Future Scenario Development (in Thai,

15. Translations

One means to facilitating higher development within Thailand is to expose Thais to the great thinkers of other cultures.

16. Teaching and Research Experience at Universities/Institutes (selected)

Dr. Chareonwonsak has researched and lectured around the world.

18. Undergraduate Courses Taught (selected)

 • Economic Development
 • Economic Statistics

19. Columnist (for more than 30 major Thai and English magazines and newspapers) (past and present, selected)

Dr. Chareonwonsak publishes extensively in both scholarly and popular sources.

23. Membership in NGOs

Likewise, his non-professional affiliations are diverse.

  24. Countries visited in conjunction with professional responsibilities

  Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bangladesh, China, Cambodia, Canada, the Czech Republic, Chile, Cuba, Denmark, Ecuador,

  25. Thai Royal Decorations

  These were received from Thailandrsquo;s deeply revered sovereign, King Bumipol Adujadej, in recognition for Dr Chareonwongsakrsquo;s cont

  27. Hobbies

  Dr. Kriengsak Chareonwongsak enjoys time with family and friends with the following hobbies:

   หัวใจของผู้ประกอบการ (บิล เกตส์)

   ความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาค้นพบ -- แต่อยู่ที่ว่าเขาได้นำสิ่งที่เขาค้นพบนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อลด

   กำจัดจุดอ่อนด้วยการ ?ประเมินตนเอง?

   การประเมินตนเอง (self assessment) นับเป็นบทบาทหน้าที่ หรือ job description หนึ่งที่องค

   กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย

   การเรียนพิเศษหรือกวดวิชาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันจนชินตาในประเทศไทย ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอัง

   เปิดตัวกองทุนเวลาเพื่อสังคม

   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จัดงานเปิดตัวโครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานบริจาคเวลาช่วยเหลือคนในสังคม ซึ่งในง

   รับเชิญเป็น Guest Speaker

   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง How Thailand will move with new government.

   สัมภาษณ์ในรายการอยู่สบาย

   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวี อยู่สบาย ให้สัมภาษณ์ Life Styleออกอากาศทาง เนชั่นทีวี

   สร้างหุ้นส่วนพัฒนาเด็กปฐมวัย

   ldquo;ปฐมวัยrdquo; (เด็กแต่แรกเกิด-5 ปี) เป็นช่วงวัยของการวางรากฐานสำคัญของบุคคล ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิ

   The concept of monkeys jumping and Economic development

   Conducting research at Harvard University, has allowed me to become acquainted with Prof.