February 2008

ให้ความรู้ผ่านทางรายการวิทยุ

ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ และ คุณบำรุง ไตรไมตรี ผู้ดำเนินรายการวิทยุนาทีทองของชีวิต เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้ความรู้แก่ผู้ฟังเรื่อง คุณลักษณะสมบัติที่พึ่งประสงค

อภิปรายในการสัมมนาเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเสนองานวิจัย

แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความยินดีกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

วิเคราะห์ผังเมืองในเชิงเศรษศาสตร์ รายการอยู่สบาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ ในรายการทีวี อยู่สบาย Design New ออกอากาศทางเนชั่นทีวี

นโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมืองสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กในระบบเศรษฐกิจโลก และกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งท

สร้างสมานฉันท์ รัฐบาลต้องอดกลั้น

ldquo;สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยrdquo;

จับเวลาใส่ตาราง วางระเบียบชีวิต

เมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมแล้ว เราจำเป็นต้องนำกิจกรรมเหล่านั้นมาใส่ใน "ตารางเวลา"

ทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง

คงไม่มีใครคาดคิดสภาพสังคมการเมืองไทยในช่วงปี 2549 ndash; 2550 จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ นับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี 2544 และสา

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ ldq

ลดปัญหาด้วยการ ?ทักษะการจัดระบบ?

ในชีวิตการทำงานท่านเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่

พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือ

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้และการศึกษา ldquo;ปฐมวัยrdquo; (เด็กแต่แรกเกิด-5 ขวบ) ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงวัยสำคัญในการวางรากฐานสติปัญญา ควา

การพัฒนาทักษะทางความคิด

การพัฒนาทักษะทางความคิด
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาทักษะทางความคิด

แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี

แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี

บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ

บรรยายในกิจกรรมลูกเสือ
สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า

ตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนคิดใช้เวลา

การบริหารเวลาแห่งชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำคัญสำหรับทุกคน เพราะการใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน

ความประทับใจใน ?ฮาร์วาร์ด?

หลังจากการประกาศยุบสภาฯ ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปี 2549 สักพักหนึ่งผมตอบรับการเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการอา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

คุณแม่ของลูก

แม่มีหน้าที่และภารกิจรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ คือ
ภารกิจในการสร้าง ?คน??ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

ผ่าประเด็น: รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของไทย

ผ่าประเด็น: รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของไทย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย มักจะมีแง่คิดเกิดขึ้นตามมาเสมอ