January 2008

ตีแผ่เมกะโปรเจกต์ : เรื่องใหญ่ใกล้ ๆ ตัว

ตีแผ่เมกะโปรเจกต์ : เรื่องใหญ่ใกล้ ๆ ตัว

ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย

ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

สะกิดคิดเรื่องเมืองไทย

การได้รับเสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน ในฐานะประชาชนชาวไทย เป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนอย่างมาก และเห็นสมควรว่า เราควรร่วมกั

ตำรารัก..หลังแต่งงาน

ตำรารัก..หลังแต่งงาน

รักยืนยง : คู่มือการสร้างชีวิตคู่ให้มีสุข

รักยืนยง : คู่มือการสร้างชีวิตคู่ให้มีสุข

คู่รักไม่ใช่คู่กัด : สูตรถนอมรักสามี-ภรรยาตลอดกาล

คู่รักไม่ใช่คู่กัด : สูตรถนอมรักสามี-ภรรยาตลอดกาล

เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ

เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ

เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน

เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน

Insights into Thailand's Post-Crisis Economy

Insights into Thailand's Post-Crisis Economy

Reflections on the Economy : An economist?s view of Thailand?s recent past

This book is a collection of articles published during the years of Thailandrsquo;s economic recovery (2001-2004) Cre

Critiquing Thaksin's Policies

Critiquing Thaksin's Policies

สร้างหุ้นส่วนพัฒนาเด็กปฐมวัย

ldquo;ปฐมวัยrdquo; (เด็กแต่แรกเกิด-5 ปี) เป็นช่วงวัยของการวางรากฐานสำคัญของบุคคล ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ค

คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

เวลา คือ เพื่อนแท้ที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในทุกจังหวะก้าวของชีวิต...หากเรา

เปลี่ยน ?อารมณ์โกรธ? เป็นพลังสร้างสรรค์เชิงบวก

อารมณ์โกรธ คือ สภาวะความรู้สึกขุ่นเคืองใจที่มีต่อคน หรือเหตุการณ์บางอย่าง คล้ายน้ำเดือดที่พร้อมจะพลุ่งพล่านออกมาได้ตลอดเว

ลงนามไว้อาลัย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ลงนามไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนร

เยี่ยมคาราวะท่านองคมนตรี

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯธานินทร์กรัยวิเชียรองคมนตรี เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา

ข้อคิดเพื่อผู้นำ

ข้อคิดเพื่อผู้นำ

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ 1

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ1

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ 2

ข้อคิดเพื่อชัยชนะ2

ห้องสมุดเสมือนจริงเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) เต็มรูปแบบ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไ

สำรวจเวลาเพื่อพัฒนาชีวิต

หากเราเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาใช้เวลาชีวิตให้คุ้มค่า ต้องการพัฒนาการใช้เวลา และเรียนรู้วิธีบริหารเวลาแบบ ldquo;ปฏิบัติrdquo; ได้จริง ผม

ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม NEW!

ข้อคิดเพื่อการทำงาน

อุดหนุน 4 ทิศ

อุดหนุน4ทิศ

นายเลือกกบ

นายเลือกกบ

ปัญหาโอกาสเข้าถึงการศึกษาในมุมมองเศรษฐศาสตร์

ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั

The Economic Policies of Political Parties Reflect the Vision of Political Leaders.

Thailand is, in terms of world economy, a small country.Globalisation compels Thailand to become aware of its need to participate in

ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ การเลือกตั้งในรายการ ?อนาคตชาติกับการเมืองไทย?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ การเลือกตั้งในรายการ ldquo;อนาคตชาติกับการเมืองไทยrdquo; ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5ต

กองทุนเวลา มอบรางวัลร้อยกรองจากดวงใจถวายองค์ราชัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16ธันวาคม โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอนในโครงการ

กรุงเทพเมืองน่าอยู่

กรุงเทพฯเมืองน่าอยู