January 2008

ตีแผ่เมกะโปรเจกต์ : เรื่องใหญ่ใกล้ ๆ ตัว

ตีแผ่เมกะโปรเจกต์ : เรื่องใหญ่ใกล้ ๆ ตัว

ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย

ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

สะกิดคิดเรื่องเมืองไทย

การได้รับเสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน ในฐานะประชาชนชาวไทย เป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนอย่างมาก และเห็นสมควรว่า เราควรร่วมกั

ตำรารัก..หลังแต่งงาน

ตำรารัก..หลังแต่งงาน

รักยืนยง : คู่มือการสร้างชีวิตคู่ให้มีสุข

รักยืนยง : คู่มือการสร้างชีวิตคู่ให้มีสุข

คู่รักไม่ใช่คู่กัด : สูตรถนอมรักสามี-ภรรยาตลอดกาล

คู่รักไม่ใช่คู่กัด : สูตรถนอมรักสามี-ภรรยาตลอดกาล

เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ

เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ

เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน

เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน

Insights into Thailand's Post-Crisis Economy

Insights into Thailand's Post-Crisis Economy

Reflections on the Economy : An economist?s view of Thailand?s recent past

This book is a collection of articles published during the years of Thailandrsquo;s economic recovery (2001-2004) Cre

Critiquing Thaksin's Policies

Critiquing Thaksin's Policies

  สร้างหุ้นส่วนพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ldquo;ปฐมวัยrdquo; (เด็กแต่แรกเกิด-5 ปี) เป็นช่วงวัยของการวางรากฐานสำคัญของบุคคล ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ค

  คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

  เวลา คือ เพื่อนแท้ที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในทุกจังหวะก้าวของชีวิต...หากเรา

  เปลี่ยน ?อารมณ์โกรธ? เป็นพลังสร้างสรรค์เชิงบวก

  อารมณ์โกรธ คือ สภาวะความรู้สึกขุ่นเคืองใจที่มีต่อคน หรือเหตุการณ์บางอย่าง คล้ายน้ำเดือดที่พร้อมจะพลุ่งพล่านออกมาได้ตลอดเว

  ลงนามไว้อาลัย

  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ลงนามไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิ

  เยี่ยมคาราวะท่านองคมนตรี

  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯธานินทร์กรัยวิเชียรองคมนตรี เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา

  ห้องสมุดเสมือนจริงเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร

  ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) เต็มรูปแบบ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไ

  สำรวจเวลาเพื่อพัฒนาชีวิต

  หากเราเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาใช้เวลาชีวิตให้คุ้มค่า ต้องการพัฒนาการใช้เวลา และเรียนรู้วิธีบริหารเวลาแบบ ldquo;ปฏิบัติrdquo; ได้จริง ผม

  5 กลไก... ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

  องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ปี 2549 โดยสำรวจความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแนวโน้มการอ่านของนักเรียนอายุ 15 ปี ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD 57 ประเทศ จากการสำรวจพบว่า นักเรียนไทยถึงร้อยละ 47 รู้วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน และร้อยละ 1 เท่านั้นที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูง องค์การยูเนสโก แนะนำว่าไทยควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยระดับปฐมวัยควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาควรปรับปรุงการวัดมาตรฐานการเรียนการสอน การทำวิจัย และจำนวนหนังสือในห้องสมุดที่ยังไม่เพียงพอ

  ปัญหาโอกาสเข้าถึงการศึกษาในมุมมองเศรษฐศาสตร์

  ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั

  The Economic Policies of Political Parties Reflect the Vision of Political Leaders.

  Thailand is, in terms of world economy, a small country.Globalisation compels Thailand to become aware of its need to participate in

  ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ การเลือกตั้งในรายการ ?อนาคตชาติกับการเมืองไทย?

  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ การเลือกตั้งในรายการ ldquo;อนาคตชาติกับการเมืองไทยrdquo; ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5ต

  กองทุนเวลา มอบรางวัลร้อยกรองจากดวงใจถวายองค์ราชัน

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16ธันวาคม โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอนในโครงการ