December 2007

กกต.ส่งหนังสือขออภัย เกรียงศักดิ์ ไม่ผิดตามที่ ปชป.กล่าวหา

จากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อหารือว่าผมทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ และมีการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนจนเป็นเหตุทำให้ประชาช

ผู้สูงอายุในประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นทิศทางเดียวกับโครงสร้างประชากรของโลก ซึ่งกำลังเข้าสู่ ldquo;สังค

?ตัวแบบ? พัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษา ได้

คุณสมบัติรัฐมนตรี ศธ. สมัยหน้า

ldquo;การศึกษาrdquo; เป็นงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและกา

ค้นหา ?ศักยภาพในชีวิต? พิชิตสุขในการทำงาน

หากจะกล่าวถึงวิชายอดนิยมที่นักศึกษานิยมลงทะเบียนเรียนมากเป็นอันดับต้น ๆ หรือในปีท้าย ๆ นี้เรียกว่า ldquo;อันดับหนึ่งrdquo; ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผมขอบอ

เขียนบทพูดให้จูงใจ

หากเราจำเป็นต้องพูดเพื่อเป้าหมายคือ ldquo;จูงใจrdquo; ผู้ฟัง ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ นั่นคือ การเขียนบทพูดให้น่าสนใ

ลายแทงนักคิด

ลายแทงนักคิด
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงอนาคต

การคิดเชิงอนาคต
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดเชิงสังเคราะห์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงมโนทัศน์

การคิดเชิงมโนทัศน์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงประยุกต์

การคิดเชิงประยุกต์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงสร้างสรรค์

การคิดเชิงสร้างสรรค์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงวิเคราะห์

การคิดเชิงวิเคราะห์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

Strategies for Thailand?s economic development

Kriengsak Chareonwongsak. Strategies for Thailandrsquo;s economic development

The most binding constraints on growth in Thailand and Malaysia

Kriengsak Chareonwongsak. The most binding constraints on growth in Thailand and Malaysia

การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อสรรค์สร้างสังคมไทย

เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์. การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อสรรค์สร้างสังคมไทย,โรตารีสากล.

Impact assessment of Thailand?s promotion of strategic export Industries : a computable general equilibrium model (CGE) Approach

Kriengsak Chareonwongsak. Impact assessment of Thailandrsquo;s promotion of strategic export Industries : a computable general equilibrium model (CGE) Approach,Ec

DerivSIM: a cross-impact based stochastic simulation method for forecasting and policy analysis

Kriengsak Chareonwongsak. DerivSIM: a cross-impact based stochastic simulation method for forecasting and policy analysis,.

How to subsidize basic education in Thailand with quality and efficiency

Kriengsak Chareonwongsak. How to subsidize basic education in Thailand with quality and efficiency,ICSEI Conference 2004.

Strategies for promoting teacher collaboration in an Information and Communication Technology (ICT) network

Kriengsak Chareonwongsak. Strategies for promoting teacher collaboration in an Information and Communication Technology (ICT) network,The School of Education and

A Development Gap in the GMS

Kriengsak Chareonwongsak. A Development Gap in the GMS,The Konrad ndash; Adenauer ndash; Foundation The Institute of World Economics and Politics and The British

The Business sector and the creation of educational diversity : a Thai case study

Kriengsak Chareonwongsak. The Business sector and the creation of educational diversity : a Thai case study,SEAMEO-UNESCO.

Western and Asian Values: What Lies Behind the Debate?

Kriengsak Chareonwongsak. Western and Asian Values: What Lies Behind the Debate?

Effects of Television Talk Shows on Knowledge and Attitudes

Kriengsak Chareonwongsak. Effects of Television Talk Shows on Knowledge and Attitudes,.

วิพากษ์และนำเสนอวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยภายใต้เขตเลือกตั้งจังหวัด : วิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo Simulation

เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์. วิพากษ์และนำเสนอวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยภายใต้เขตเลือกตั้งจังหวัด : วิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo Simulation,สภาว

New Uncertainties, New Tools : Scenarios for the Future of Asia Pacific

Kriengsak Chareonwongsak. New Uncertainties, New Tools : Scenarios for the Future of Asia Pacific

Research Partnerships between HE and BO : Using Economic Principles to Develop TIK

Kriengsak Chareonwongsak. Research Partnerships between HE and BO : Using Economic Principles to Develop TIK,.

Impact of economic-driven tourism on Thai society

Kriengsak Chareonwongsak. Impact of economic-driven tourism on Thai society

Higher Education for the Sustainable Development of Thailand

Kriengsak Chareonwongsak. Higher Education for the Sustainable Development of Thailand

Molding Intellects : A Strategy for National Education Reform

Kriengsak Chareonwongsak. Molding Intellects : A Strategy for National Education Reform,Southeast Asian Ministers of Education Organization.

Building successful communitarianism : An economic application

Kriengsak Chareonwongsak. Building successful communitarianism : An economic application,Centre for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE), Australia.

The Big-States and Big-Business Economy : Key Success Factors in South Korea's Economic Development

Kriengsak Chareonwongsak. The Big-States and Big-Business Economy : Key Success Factors in South Korea's Economic Development

Optimal quantity of e-learning in a society

Kriengsak Chareonwongsak. Optimal quantity of e-learning in a society,.

E-commerce and the Network Effect

Kriengsak Chareonwongsak. E-commerce and the Network Effect,International Business amp; Economics Research Conference.

The Role of Japan in Asia: A View in Three Cycles

Kriengsak Chareonwongsak. The Role of Japan in Asia: A View in Three Cycles,The Institute of World Economy.

E-business and the new economy in Thailand

Kriengsak Chareonwongsak. E-business and the new economy in Thailand,Rich Street Communications Sdn Bhd.

Thai Economy after Crisis: Trends, Opportunities and Threats

Kriengsak Chareonwongsak. Thai Economy after Crisis: Trends, Opportunities and Threats,Beijing University and a Singaporean Institution.

Index of Governance : A case in measuring Thailand?s governance level

Kriengsak Chareonwongsak. Index of Governance : A case in measuring Thailandrsquo;s governance level,University of Edinburgh Management School.

Will Baht Depreciation Enhance the Standard of Living in Thailand ?

Kriengsak Chareonwongsak. Will Baht Depreciation Enhance the Standard of Living in Thailand ? ,Royal Melbourne Institute of Technology.

The e-learning growth model

Kriengsak Chareonwongsak. The e-learning growth model,Faculty of Education Chulalongkorn University.

A New Alternative for Thailand?s In-service Teacher (INSET) Development Programs : Transforming Government-controlled System to Market-driven System

Kriengsak Chareonwongsak. A New Alternative for Thailandrsquo;s In-service Teacher (INSET) Development Programs : Transforming Government-controlled System to Mar

The pricing of e-education programmes

Kriengsak Chareonwongsak. The pricing of e-education programmes,INTI Foundation.

Redesigning Thailand?s Higher Education for the Challenge of a Knowledge-based Economy

Kriengsak Chareonwongsak. Redesigning Thailandrsquo;s Higher Education for the Challenge of a Knowledge-based Economy ,Centre for Research and International Colla

Values Education in Thailand : preparation for globalisation

Kriengsak Chareonwongsak. Values Education in Thailand : preparation for globalisation,The Chinese University of Hong Kong.

Factors contributing to lifelong learning attitudes : a study of secondary school teachers in Bangkok

Kriengsak Chareonwongsak. Factors contributing to lifelong learning attitudes : a study of secondary school teachers in Bangkok,The Chinese University of Hong Kon

Lifelong education for teachers : the essentials for promoting sustainable teacher development in Thailand

Kriengsak Chareonwongsak. Lifelong education for teachers : the essentials for promoting sustainable teacher development in Thailand,The Chinese University of Hon

Impact of cyberculture on Asian values over the next ten years

Kriengsak Chareonwongsak. Impact of cyberculture on Asian values over the next ten years,Kyoungju World Culture EXPO and ASEF.

Democracy, economic development and good governance : a paradigm for national development

Kriengsak Chareonwongsak. Democracy, economic development and good governance : a paradigm for national development,ANU.

How would e-learning improve Thailand?s workforce ? : a proposal for the concept of CELD

Kriengsak Chareonwongsak. How would e-learning improve Thailandrsquo;s workforce ?

Applying a Futures Studies Approach to Policy Analysis : A Case for Building Scenarios

Kriengsak Chareonwongsak. Applying a Futures Studies Approach to Policy Analysis : A Case for Building Scenarios,Association for Public Policy Analysis and Manage

Coaching : a method of sustainable human development

Kriengsak Chareonwongsak. Coaching : a method of sustainable human development,Kasetsart University.

A Social paradigms influencing the promotion of peace in Thailand?s dducation system

Kriengsak Chareonwongsak. A Social paradigms influencing the promotion of peace in Thailandrsquo;s dducation system,International Association of Educators for Wor

Analyzing Thailand?s education act (1999) : an economic perspective

Kriengsak Chareonwongsak. Analyzing Thailandrsquo;s education act (1999) : an economic perspective,The Hong Kong Institute of Education.

The Growth model fo internet usage

Kriengsak Chareonwongsak. The Growth model fo internet usage,The National University of Singapore. Information and Communications Management Programme.

?การบริหารการเปลี่ยนแปลง? สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ศูนย์ฝึกอบรม ไอเอฟดี จัดงานฝึกอบรมหัวข้อ ldquo;การบริหารการเปลี่ยนแปลงrdquo; ในโครงการอบรมผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการ

?การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ อ.มนัสวีร์ อยู่ทวี บรรยายหัวข้อ ldquo;การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงrdquo; ในหลักสูตร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ของ บรรษัทบริหารสินทรัพ

?กระบวนการวิเคราะห์ในสถานศึกษา?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ อ.มนัสวีร์ อยู่ทวี บรรยายหัวข้อ ldquo;กระบวนการวิเคราะห์ในสถานศึกษาrdquo; ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;ก

ลดการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้ง ซึ่งเป็นทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกัน อาทิ การทำร้ายร่างกาย การตั้งแก

?ทักษะด้านการเงิน? ทักษะจำเป็นในโลกยุคบริโภคนิยม

ทักษะด้านการเงิน (money skill) เป็นทักษะสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม กำลังม

เคล็ดที่ไม่ลับ สู่การเป็นครูนักวิจัย

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ พ.ศ.

เขียนบทพูดให้จูงใจ

หากเราจำเป็นต้องพูดเพื่อเป้าหมายคือ ldquo;จูงใจrdquo; ผู้ฟัง ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ นั่นคือ การเขียนบทพูดให้น่าสนใ

บรรยายเรื่อง?ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน?

เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม โดยเชิญ ศ.ดร.

พูดชนะใจ(ชื่อเดิม สุขวาทะ)

พูดชนะใจ(ชื่อเดิมสุขวาทะ)
ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

ทำงานแบบผู้ชนะ(ชื่อเดิม ทำงานแบบยอดมนุษย์)

ทำงานแบบผู้ชนะ(ชื่อเดิมทำงานแบบยอดมนุษย์)
ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

ใครว่าไม่มีเวลา (ชื่อเดิม บริหารเวลาสู่ความสำเร็จ)

ใครว่าไม่มีเวลา(ชื่อเดิมบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ)
ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย

การกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสำคัญออกมา บทความนี้นำเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสำ

ม. ไทยหลุด 200 อันดับแรกของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2550 (World University Rankings 2007) โดยนิตยสารไทมส์ไฮเออร์ (Times Higher Education Supplement: THES) ผลการจัดอันดับมหาวิทย

พูดให้ดี แม้ไม่มีคนนั่งฟัง

หากลองสังเกตเวลาเราดูโทรทัศน์ ในรายการที่พิธีกรมีความสามารถในการสื่อสาร เราจะรู้สึกว่าเขาคุยกับเรา จากสีหน้าสายตาท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ตรงกันข้ามเราคงเคย

ภาษาต่างประเทศเพื่อเยาวชน 80 ชุมชน เทิดพระเกียรติ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม ได้จัดงานเปิดตัว โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อเยาวชน 80 ชุมชน เทิดพระเกี

37 ปีวันชาติโอมาน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ และบรรดาทูตานุทูตประเทศต่างๆ ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 37 ปี วันชาติรัฐสุลต่านโอมาน โดยมี มร.ฮาฟี๊ด ซาลิม มูฮำหมัด บา-โอมาร์ เอกอัคราชทูตรั

พักผ่อนหย่อนความเครียด

การพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ ถ้าชีวิตขาดการพักผ่อน จะส่งผลต่อทั้งจิตใจและร่างกายอาจไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ยิ่งในสภาพการทำงานที่ต

ประเมินผลการใช้เวลา : สกัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

การบริหารเวลาจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์หากปราศจากการ ldquo;ประเมินผลrdquo; ในแผนการใช้เวลาที่เราได้วางไว้ การประเมินผลทำให้เ