September 2007

คลังถังแตก : มะเร็งร้ายลามรัฐวิสาหกิจ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ปตท.ไม่จริงใจในการช่วยเหลือประชาชน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จะบริหารเศรษฐกิจปี 2549 อย่างไร?

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

วอนรัฐหยุดบิดเบือนความจริงทาง ศก.

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

บัณฑิตล้นตลาดแรงงาน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ติงลงทุนรถไฟฟ้าต้องโปร่งใส

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ประมูลอัปยศ?โครงการเมกะโปรเจกต์(1)

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

โครงการอัปยศ?หากทำเมกะโปรเจกต์แบบผิดๆ(2)

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เบื้องหลังของการส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ใกล้อวสานร้านโชว์ห่วย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

วอนรัฐเร่งหาทางออกบัณฑิตล้นตลาด

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร : กองทุนที่ถูกละเลย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

วอนรัฐเร่งหาทางออกบัณฑิตล้นตลาด

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร : กองทุนที่ถูกละเลย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ไข้หวัดนกบทเรียนความไม่รอบคอบ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

นายกแก้จนแบบผักชีโรยหน้า

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ช่วยกันสื่อสารความจริงอีกด้าน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การเล่นกลตัวเลขจีดีพี

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

รถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย..ของดีราคาถูก?

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เหตุที่ควรจัดงบปี 50 แบบขาดดุล

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2550 และผลกระทบต่อไทย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ประกันภัยความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ระวังช่องว่างกฎหมายคุมกำเนิดนักดริ๊ง

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

นโยบายการออมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เวลาที่เหลือของรัฐบาล

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ระวังหวยออนไลน์ : อบายมุขสะดวกซื้อ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

บทเรียนจาก เซปักตะกร้อไทยพ่ายเวียดนาม

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

วิกฤตความน่าเชื่อถือของ ธปท.

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์: นักปฏิวัติแห่งยุคสมัย

ขณะเดินย้อนกลับไปในอดีต ผ่านหน้าประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทยหลายช่วงทศวรรษ เพื่อค้นหาบุคคลผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้นิยามของคำว่า ปฏิวัติ ผมไม่ได้พบกับบรรดาทหาร ผู้นำกองทัพที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศแต่อย่างใด แต่ได้สะดุดกับชีวิตของปูชนียบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าเป็น นักปฏิวัติแห่งยุคสมัย ...ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลที่เราสมควรยกย่องเป็นรัฐบุรุษ และเป็นแบบอย่างที่ปัญญาชนรุ่นหลังควรดำเนินตาม

เรียนฟรี 12 ปี ทำได้จริง?

ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผู้ฟัง คือ ผู้ชม

. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

แก้เงินบาทแข็ง แก้ที่ความคาดหวัง

.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์

Corporate sustainability

The concept of corporate sustainability is a very important paradigm in modern business management.

การช่วยเหลือด้านการเงิน: หลักประกัน ?คนเก่งต้องได้เรียน?

หากพิจารณาค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เราจะพบว่า แม้ว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับมหาวิทยาลัยอื

หยุดปัญหา?ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา

ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ความรุ

ใช้ชีวิตสมดุลในรั้วฮาร์วาร์ด

หากจะกล่าวถึงคำว่า ldquo;Ivy League Sportrdquo; หลายท่านคงนึกถึง กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ท

อนาคตนโยบายค่าเงินบาท: Rule หรือ Discretion?

ประเด็นค่าเงินบาทแข็งนับว่ามีความร้อนที่สุดในช่วงนี้ และได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายที่พยายามเสนอมาตรการแก้ไขอย่างมากมายต่อรัฐบาลและธนาคารแห่

แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในองค์กร

องค์กรจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ที่ความรู้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที

ทางเลือกเชิงนโยบายว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ได้ก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (KNOWLEDGE-BASED ECONOMY)

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ

บทบาทของครูที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานสอน อันจะทำให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่อง

กรุงเทพฯ ที่ผมฝัน

ถ่ายทอดความคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัมนาเมืองหลวงหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐหากยังสามารถสร้างพลัง"คนเมือง"ทุกคนให้ปรารถนามีส่วนร่วมใน

??สายใยรักเพื่อแม่??

กองทุนเวลาเพื่อสังคม และ มูลนิธิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อ 11สิงหาคม2550ณโรงเรียนศรีวัฒน

ฮาร์วาร์ดต้นแบบสร้างผู้เรียนรักแสวงหาความจริง

การค้นพบแบบภาพร่างตรามหาวิทยาลัยที่มีอักษรภาษากรีกว่า ldquo;VERITASrdquo; ที่สามารถแปลความหมายได้ว่า ldquo;สัจจะrdquo; ใน

ร่าง พ.ร.บ.บัตรประชาชนใหม่ คิดรอบคอบ?

เรื่องหนึ่งที่น่าติดตาม เพราะเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศ นั่นคือ เรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บ

บริหารสถานศึกษา? จุดขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม

ผลจากโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิ

พูดโดนใจ เมื่อเข้าใจผู้ฟัง

ศาสตราจารย์ จอห์น คัลกิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการสื่อสาร กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า

วาทะของ บิล เกตส์ : สายตาที่เฉียบคมของเจ้าพ่อ Microsoft ธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลก

เรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มซึ่งลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ที่สร้างระบบปฏิบัติการจนได้กลายเป็นบรรทัดฐานของคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการคอมพิวเตอร์กับการสร้

ศูนย์ศึกษา แหล่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ความโดดเด่นอีกประการที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วโลก คงหนีไม่พ้นความมี

สำราญกับงานอดิเรก..ที่มีค่า

ในแต่ละวันที่หมดไปกับหน้าที่การงานอันหนักอึ้ง ย่อมนำไปสู่การหิวกระหายใคร่เสพความสุขจากการทำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ การพักผ่อนสบาย ๆ การสังสรรค

แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม

ผู้หญิง กับ บทบาทของความเป็น lsquo;แม่rsquo; นั้นมักเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ใน

หยุดคิดสักนิด...ก่อนตกหลุมพรางรับสมัครงาน

...รับสมัครงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี 12,000ndash;100,000 บาทต่อเดือนไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทุกตำแหน่งทำงาน

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

ต้นทุนด้านพลังงาน ค่าน้ำ ไฟ ฯลฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนับเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรจำนวนมากเกิดความหนักใจและพยายามหา

The drafting process of the new Constitution

Thailand will soon have a new Constitution.

Social Entrepreneurship: A new development toward economic and social progress

Currently, developed and developing societies continue to confront complex and varied economic and social problems.Though many attempts hav

?ตัวแบบ? พัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม


รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ

จะพูดได้ดี ต้องรู้ว่าพูดที่ไหน..

การเตรียมความพร้อมเพื่อการพูด สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม นั่นคือ รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เร