June 2007

เกรียงศักดิ์ชี้ หากคนเชื่อจัดฉาก เศรษฐกิจทรุดแน่

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุสังคมไม่มั่นใจต่อกระ

เกรียงศักดิ์ เสนอตั้งองค์กรระหว่างประเทศด้านความมั่นคงของมนุษย์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปาฐกถาเปิดสัมมนาภูมิภาคของสหภาพรัฐสภา ระบุ ต้องเปลี่ยนแนวคิดความมั่นคงแบบดั

แนะ 6 แนวทางสร้างสื่อเสรีเพื่อประชาชน

ดร.เกรียงศักดิ์ เสนอแนวทางสร้างสื่อเสรีเพื่อประชาชน โดยสร้างดัชนีชี้วัดคุณภาพรายการ สร้างช่องทาง เปิดช่องทีวีเพิ่ม ตั้งก