เขียนใบสมัครให้น่าเชื่อถือ ไม่ใช่น่าสงสัย!(1)

 

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ในการเขียนใบสมัครงาน (resume) นอกเหนือจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน และ จุดมุ่งหมายทางอาชีพแล้ว ผู้สมัครงานมักนิยมกล่าวถึงคุณสมบัติ "พิเศษ" ของตนเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมจากองค์กรที่ตนสนใจ อาทิ

...ผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ...ความสามารถพิเศษของผมคือ เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ชั้นเลิศ ...ดิฉันเป็นคนชอบคิดนอกกรอบ ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

เมื่อไม่นานมานี้ ลิงค์อิน (LinkedIn) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งสมาชิกมักนิยมใช้ในการหางาน ได้ทำการสำรวจสมาชิกมากกว่า 259 คน และจัดลำดับคำ 10 คำที่ถูกใช้มากที่สุดในการเขียนสมัครงาน (LinkedIn's annual list of the year's most overused resume words) ประจำปี 2013 พบว่า คำที่ใช้มากเกินไปในใบสมัครงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความรับผิดชอบ (responsible) เป็นนักวางกลยุทธ์ (strategic) และมีความคิดสร้างสรรค์ (creative)

ส่วนคำที่นิยมรองๆลงมา ได้แก่ มีประสิทธิภาพ (effective) มีความอดทน (patient) มีความเชี่ยวชาญ (expert) ทำงานเป็นระบบ (organizational) มีแรงบันดาลใจ (driven) มีความคิดริเริ่ม (innovative) และเป็นนักวิเคราะห์ (analytical)

คำเหล่านี้เป็นคำที่ดี และไม่มีอะไรผิด แต่จะผิดเมื่อเราคิดว่าคำเหล่านี้จะเพิ่มคะแนนนิยมในตัวเราให้มีโอกาสถูกเลือกได้มากขึ้น เพราะในความเป็นจริงอาจให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม!

เพิ่มความน่าสงสัยมากกว่าน่าเชื่อถือ ในการเขียนคุณสมบัติเหล่านี้ลงไป เรามักคิดว่าจะเพิ่มคะแนนนิยม เพิ่มความสนใจในตัวเรา แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ตรงกันข้ามอาจกลายเป็นการเพิ่มความ "สงสัย" ในตัวเราได้ เพราะคำเหล่านี้เป็นเพียงคำพูดลอยๆ ไม่ได้สื่อว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ หากไม่มีหลักฐานใดยืนยัน

ยกตัวอย่างเช่น การบอกว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ย่อมเกิดคำถามขึ้นในใจผู้ที่รับสมัคร "อย่างไรล่ะ มีผลงานอะไร ยืนยันว่ารับผิดชอบสูง!"จากนั้นอาจจะย้อนกลับไปดูผลงาน ประสบการณ์ที่ผ่านๆมา เพื่อมาประเมินว่ารับผิดชอบสูงจริงหรือไม่ ถ้าไม่พบว่ามีหลักฐานใดพอยืนยันได้ นั่นหมายความว่าคุณสมบัติพิเศษที่เราสื่อสารเป็นเพียงคำพูดที่ไม่สามารถเพิ่มคะแนนนิยมให้กับเราแต่อย่างใด

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.edufirstschool.com/learn-english/wp-content/uploads/2011/10/554E1.jpg